Elmia 2016

Elmia Automation 2016

Andon Robotics deltar i Elmia Automation 10-13 maj 2016

För tredje gången ställer Andon Robotics ut på Elmia Automation. Det genomgående temat blir även den här gången: Kompetens för lönsam lågserieproduktion.
En stor del av tillverkningen är kundorderstyrd idag i Sverige. Kundorderstyrd tillverkning innebär blandade småserier. Med flexibla lösningar går det att få bättre beläggning på robotarna jämfört med konventionella cellkoncept.
Om svensk tillverkningsindustri ska kunna höja sin automationsnivå så måste man kunna hantera blandade småserier på ett effektivt sätt.

Med hjälp av Andons kostnadsfria Diagnos går det att titta på förutsättningarna för en lönsam investering. Det är viktigt att sätta upp ramarna för investeringen och sedan kvalitetssäkra processen från val av lösning till implementering.